Avís Legal


Avís Legal

Les dades que faciliteu en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Meliana i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions que li són pròpies i en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb el que es disposa en l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podreu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició mitjançant una sol·licitud presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Meliana.